Steder hvor kvalifiserende prøve kan gjennomføres

Bibliotek og Opplæringskontor

 

I henhold til gjeldene retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg (heretter installatørprøven) er denne prøve en prøve som gjennomføres i to deler, hvorav den første delen er en nettbasert kvalifiserende prøve og den andre delen er en heldags avsluttende prøve.

Den kvalifiserende prøve er en skriftlig prøve som bygger på de prinsipper som gjelder for prøving etter flervalgsmetoden og er en prøve som gjennomføres elektronisk på nettet.

Energi Norge prøveseksjonen har inngått en avtale med DIDAC AS som teknisk administrerer denne prøve. Prøven kan gjennomføres på de steder som er nevnt i vedlegget. NB! Antallet prøvesteder er under utvikling. Dersom det ikke skulle være et prøvested i rimelig nærhet anbefales det å ta kontakt med prøveadministrator.

Steder hvor den kvalifiserende prøve til elektroinstallatørprøven kan gjennomføres

KONTAKT OSS

Bjørnar Brattbakk
tlf: +47 916 09 238


Sigrunn M. Brendemo
tlf: +47 922 02 118

TIPS EN VENN

Tips en venn om artikkelen

 

Linker
> DSB  
 
 
Sensiv Design | Edit CMS | Oktan Alfa