Kvalifikasjonsforskriften (FEK) av 1. juli 2013

Den 1. juli 2013 trådte Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) i kraft. Forskriften erstattet den tidligere kvalifikasjonsforskriften (FKE). Dessuten er den tidligere registreringsforskriften også innlemmet i FEK. FEK inneholder overgangsregler (§ 25) som gjør at de som innen 31. desember 2016 kan dokumentere praktisk og teoretisk utdanning som samsvarer med kravene i FKE, kan vurderes etter kravene. Betingelsene er da to-delte: 1. Teoretisk utdanning må være avsluttet og bestått innen 31.12.2016 2. Nødvendig praksis etter FKE må være opparbeidet før 31.12.2016. Praksisen kan opparbeides før eller under den teoretisk utdanningen. Kandidater som kommer inn under overgangsreglene kan søke også etter 2016 og prøven kan avlegges når man måtte ønske. Ingen mister godkjenningen. DSB har uttalt at det ikke vil bli gitt dispensasjoner. Tilfredsstiller man ikke kravene etter FKE innen 31.12.2016 er det kravene i FEK som gjelder, dvs. tre års relevant praksis etter endt utdanning. Med relevant praksis menes praksis fra saksbehandling eller prosjektering av elektriske anlegg. Man når ikke målet med montørpraksis. FEK kan lastes ned her:
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til
elektriskeanlegg og elektrisk utstyr - FEK
KONTAKT OSS

Bjørnar Brattbakk
tlf: +47 916 09 238


Sigrunn M. Brendemo
tlf: +47 922 02 118

TIPS EN VENN

Tips en venn om artikkelen

 

Linker
> DSB  
> Energi Norge
 
 
Sensiv Design | Edit CMS | Oktan Alfa