Gjennomføring

Slik skal Installatørprøven gjennomføres

Installatørprøven en skriftlig prøve. Prøven består av to deler en kvalifiserende- og en avsluttende prøve - eksamen.

 

Kvalifiserende prøve skal være bestått før avsluttende prøve (eksamen) kan avlegges.

 

Innkalling til prøven skal normalt skje minst fire uker før fastsatt prøvedato.

 

Del 1 – Kvalifiserende prøve
Den kvalifiserende prøven bygger på de prinsipper som gjelder for prøving etter flervalgsmetoden - ”multiple choice”.

 

Den kvalifiserende prøven er en nettbasert skriftlig prøve med varighet 2 – to – timer som skal gjennomføres på et av de steder Prøveadministrator, i samarbeide med Didac AS, har gjort avtale med. 

 

Nærmere retningslinjer for den kvalifiserende prøve er gitt i retningslinjenes vedlegg 2.


Dag 2 – Avsluttende prøve (eksamen)
Den avsluttende prøve består av en skriftlig eksamen.

Eksamenstiden er 6 – seks – timer, hvor en time er 60 min.

 

Prøvegebyr
Prøvegebyret for Installatørprøven er NOK 15.500,- + mva. Nærmere informasjon om prøvegebyret er beskrevet i retningslinjenes vedlegg 3.
 

 

Mer informasjon:

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

KONTAKT OSS

Bjørnar Brattbakk
tlf: +47 916 09 238


Sigrunn M. Brendemo
tlf: +47 922 02 118

TIPS EN VENN

Tips en venn om artikkelen

 

Linker
> DSB  
 
 
Sensiv Design | Edit CMS | Oktan Alfa