Eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver

Her kan du laste ned tidligere eksamensoppgaver. Eksamen består av en skriftlig eksamen. Ved eksamen skal allle kandidater ha forberedelses delene i hende senest 48 timer før eksamen.
 
Eksamen avholdes vanligvis 2. ganger pr. år.

Forberedelsesdelen                           Eksamener
Juni 2006 
Tegning       3.23    5.36
Juni 2006
Tegninger    5.37      5.38
November 2006
Ingen Tegninger
November 2006
Tegninger   5.39   5.40    5.41
Mars 2007
Tegninger    5.42  5.43
Mars 2007
Tegninger 5.44
Oktober 2007
Tegninger   3.22
Oktober 2007
Tegninger  5.45 5.46 Vedlegg F
April 2008 
Tegninger   5.46   5.47   5.48
April 2008
Tegning    5.45    Vedlegg A
Oktober 2008
Tegninger   5.49    5.50
Oktober 2008
Tegning    5.51
April 2009
Ingen tegninger
April 2009
Tegning    5.46
Oktober 2009
Tegninger  3.11
Oktober 2009
Tegning   5.21b   3.24   5.47
 April 2010  April 2010
 Eksamen oktober 2010
 Tegning 5.10 A 
Tegning 5-48 
Tegning 5.48 B

Tegning 50-50
Tegning 5-10-A
Tegning 5-10-B
files/vedlegg c(1).pdf
files/vedlegg d.pdf
files/vedlegg e(1).pdf
Tegning 5-49
Forberedende del mars 2011 Eksamen mars 2011
files/forberedelse 24.mars 2011(2).pdf  files/eksamen 24.mars 2011(1).pdf
  files/tegning 5-10-a(1).pdf
files/tegning 5-10-b(1).pdf
files/5_51(1).pdf
files/5_52.pdf
files/vedlegg 5.pdf
files/vedlegg a(1).pdf
 

 Tegning 5.10 A følger med alle oppgaver. Støtteark for tegning av skisse
 Tegning 5.10 B følger med alle oppgaver for eget tavleskjema etter behov

Forberedende del oktober 2011 Eksamen oktober 2011
files/forberedelse oktober - 11.pdf files/eksamen oktober -11.pdf
 


Ingen forberedende del utsendt


 
 


 

 
files/tegning 5-10-a(2).pdf
files/tegning nr 5.54.pdf
files/tegning nr xxx.pdf
files/tegning nr. 5.53(1).pdf
files/vedlegg 5(1).pdf
files/vedlegg a(2).pdf
files/vedlegg b.pdf
files/vedlegg c.pdf


Eksamen mars 2012

Oppgave

files/6 vedlegg a.pdf
files/7 vedlegg b.pdf
files/8 vedlegg c.pdf
files/9 vedlegg d.pdf

Tegninger
files/tegning nr 5.56.pdf
files/tegning nr 5.57.pdf

 

Eksamen oktober 2012
 

files/1 eksamen 25 oktober 2012 - sammenstilte dokumenter(1).pdf

files/6 vedlegg a.pdf
files/7 vedlegg b(1).pdf
files/8 vedlegg c.pdf
files/9 vedlegg d.pdf

files/5-17_3(1).pdf
files/5-18_3(1).pdf

Eksamen april 2013


files/komplett eksamen 10.april 2013.pdf

files/tegning 5 17.pdf
files/tegning 5.18.pdf
files/tegning 5.19.pdf


Eksamen oktober 2013


 Eksamen oktober 2013


T
egning     5,53
T
egning     5.54
T
egning     5.55

 

Eksamen mars 2014

Her kan du laste ned eksamenoppgavne etter at FEK er gjort gjeldende.

Eksamen 26. mars 2014


Elektroinstallatørprøven oktober 2014


 Eksamen 22. oktober 2014


Elektroinstallatørprøven mars 2015

 

Eksamen 18. mars 2015

Elektroinstallatørprøven oktober 2015


Eksamen 21. oktober 2015

Elektroinstallatørprøven april 2016


Eksamen 13. april 2016

Elektroinstallatørprøven oktober 2016


Eksamen 19. oktober 2016

Elektroinstallatørprøven mars 2017


Eksamen 22. mars 2017

Elektroinstallatørprøven oktober 2017


Eksamen 18. oktober 2017


Elektroinstallatørprøven april 2018

 
Eksamen 18. april 2018


Elektroinstallatørprøven oktober 2018

 
Eksamen 17. oktober 2018


KONTAKT OSS

Bjørnar Brattbakk
tlf: +47 916 09 238


Sigrunn M. Brendemo
tlf: +47 922 02 118

TIPS EN VENN

Tips en venn om artikkelen

 

Linker
> DSB  
 
 
Sensiv Design | Edit CMS | Oktan Alfa