Søknadsskjema for prøven for faglig ledere for elektriske anlegg

Installatørprøven
Søknadsskjema for avleggelse av prøven - for faglig ledere for elektriske anlegg fek § 7

Godkjenningsordningen for prøven for faglig leder for elektriske anlegg administreres av Energi Norge AS.

 

For å kunne få sine kvalifikasjoner vurdert skal skjema ”Søknad om å avllegge prøven for faglige ledere for elektriske anlegg fek § 7” være utfylt og oversendt prøveadministrasjonen i undertegnet stand.


§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

 

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

 

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Søknadsskjema med mer informasjon:

 

 

 

 

KONTAKT OSS

Bjørnar Brattbakk
tlf: +47 916 09 238


Sigrunn M. Brendemo
tlf: +47 922 02 118

TIPS EN VENN

Tips en venn om artikkelen

 

Linker
> DSB  
 
 
Sensiv Design | Edit CMS | Oktan Alfa